De Ster kinderbegeleidingscentrum biedt kleinschalige opvang met een sfeer van veiligheid, liefde en geborgenheid. Hier wordt begeleiding, persoonlijke verzorging en unieke behandeling op maat geboden. Op deze manier dragen we bij aan de optimale ontwikkeling en het levensgeluk van kinderen die een achterstand hebben in hun ontwikkeling en gedrag.
Bij de Ster ontvangt uw kind gerichte begeleiding in combinatie met extra ondersteuning waar nodig. Hiernaast biedt de Ster veel extra’s in de vorm van naschoolse – en ambulante begeleiding. Lees bij ons aanbod wat de Ster Kinderbegeleidingscentrum voor u en uw kind kan betekenen!